Skip to the content

GIS4Mobile app - The Map Collector

GIS4Mobile apps benyttes af folk i marken til registrering / indsamling af data, og til at se og opdatere existerende data.

Via konfigurationer aktiveres forskellige funktioner for de enkelte brugergrupper.

Læs start-vejledning til GIS4Mobile app her

Installation

For installations vejledning, se download siden.

GIS4Mobile app

GIS4Mobile app'en benyttes til at arbejde med geografiske data at georelatere information.

Den arbejder op imod GIS4Mobile Cloud Servicen, hvor registrerede data lagres.

Hvis din mobile enhed ikke har forbindelse til nettet, gemmes data på enheden, indtil der er net-forbindelse igen, hvor data så uploades til GIS4Mobile Cloud Servicen.

At bruge GIS4Mobile er virkelig let.
Når du arbejder ser du et kort, og en status-bjælke, og 5 knapper der kontrollerer programmet:

Status-bjælken informerer om det aktuelle zoom (diagonal meter) og det aktive lag for registreringer.

De fem knapper har disse funktioner:

Sync Gem/hent data på nettet.

GPS knappen. Zoom til min position

Kort Kort/data knappen. Vælg kort og datalag.

RegistrerRegistrer data knappen. 

SettingsMenu - hvorunder indstillinger vælges.

I indstillinger menuen vises versionen af den installerede app, samt bruger-id.
I denne menu skal brugeren indtaste det brugernavn og tilhørende password som hører til hans brugerprofil. Brugerprofilen definerer hvilke funktioner, kort og data der er tilgængelige for denne bruger.
Brugerprofilen designes af administratoren, via My.GIS4Mobile.com.
I denne menu er der også nogle andre optioner.

Baggrunds kort og data

Når du arbejder med GIS4Mobile ser du altid et baggrunds kort.

Kortet kan være et af de kendte google kort, eller openstreet maps, eller dit eget kort, som udstilles via WMS. I danmark kan det også være kortforsyningens tilgængelige kort.

Hvis du ikke har mulighed for at udstille kort via en WMS-tjeneste, kan GIS4Mobile hjælpe med at etablere dette.

Indsamling af data

Med GIS4Mobile app'en kan du registrere data i marken.

Punkter, linier og polygoner kan registreres, og til hver registrering tilknyttes et antal tekst-informationer, samt billeder.

Præcis hvad der skal indtastes afhænger af opsætningen i din brugerprfil.

Når data registreres vises det på kortet. Punkterne kan vises med forskellige farver, i henhold til data der registreres.

Som et eksempel - hvis du registrerer brandhaner, kan farven afhænge af hvornår den enkelte brandhane er kontrolleret.

Data-formularer kan designes med mange typer af input elementer:

 • Tekst-boks, (valgfri eller krævet).
 • Afkrydsning (ja/nej).
 • Dropdown menuer - også 2-niveau-dropdown (vælg kategori og detaljeret).
 • Dato-vælger.
 • Multi-select dropdowns.
 • Labels (readonly) - som kan linke til et web-dokument.
 • Tilknyt billeder.

Registrerings-formularen kan også have en knap-række, med nogle funktioner:

 • Slet registrering
 • Flyt position (punkt / linie / flade)
 • Gem data i memory. 3 hukommelser er tilgængelige til lagring af information.
 • Hent data fra memory, og udfyld aktuel formular.
 • Send via email. Lader dig sende et link til an modtager, som så kan se data og billeder.
 • Navigate to this - åbner ruteberegnings app og guider dig hen til den pågældende position.

Når en registrering afsluttes indsendes data straks til GIS4Mobile Cloud Servicen, hvor data lagres på en sikker og robust måde, og hvorfra data kan overføres til dit GIS, eller ses online vha maps.gis4mobile.com .

No network? no problem!

Hvis du arbejder et sted hvor der ikke er adgang til internettet, f.eks på grund af dårlig mobil-dækning, kan du stadig arbejde med GIS4Mobile.

Hvis der ikke er forbindelse til et netværk, kan baggrundskortet ikke hentes. Men registreringer kan udføres uden baggrundskort, via GPS positionen alene. Når du kommer i nærheden af et netværk gemmes din registrering.

Der er dog også en mulighed for at sikre at den mobile enhed har baggrundskort lagret på forhånd. Den indbyggede off-line data manager kan hjælpe dig med at pre-generere en kortdatabase på din mobile enhed.

Ledningsregistrering med GIS4Mobile app

Vi har tilpasset vores app til ledningsregistrerings opgaven.

For brugeren er proceduren nu betydelig forenklet, idet der registreres komponenter og ledninger i een proces. Når der registreres komponenter (Påsvejsning, ventil, bøjning mm) tegnes der samtidig en ledning (valgfrit). På den måde kan færdige data leveres uden behov for efterbehandling og editering. Fra vore systemer trækkes data let ud i LER2 format eller GIS formater.

Info på stedet: klik for info

Med denne funktion lader app'en dig klikke et sted i kortet, hvorefter den skifter over til en side hvor der vises information om det pågældende sted.

Der vises primært frit tilgængelige oplysninger:

 

 • Kote og koordinater. Koten hentes via kortforsyningen i danmark, eller Google.
 • Nærmeste adresse.
 • Matrikelnummer.
 • Andre tilgængelige data.
 • WMS feature-info.

 

Information kan hentes fra et WMS-kort, via feature-info kald.

Endvidere kan data som I selv vil stille til rådighed vises- kontakt os for mere info om dette.

Læs herunder om produktivitets fordele.

Produktiviteten i top

Vi har gjort os anstrengelser for at GIS4Mobile skal være så let at bruge som muligt. For store data-indsamlings opgaver har vi minimeret behoved for gentagen indtastning af samme data med disse funktioner:

Multi edit

Med multi edit kan du udvælge mange punkter på skærmen, og editere disse samlet. Hvis du f.eks udfører træ-tilsyn, kan du komme ud for at et stort antal træer har samme tilstand. Når du har udpeget et antal punkter kan du editere disse samlet, og kun de oplysninger du vælger at tage stilling tl bliver opdateret.

Gem og hent attributter.

Hvis du synes du indtaster det samme sæt data igen og igen, kan du gemme et datasæt, og hente det frem igen senere, via knapperne "M+" og "MR".

Gentag data

Når du registrerer inventar ønske du måske at visse felter automatisk udfyldes med den samme værdi som blev indtastet i forrige objekt. Dette kan styres via opsætning af brugerprofil, hvor det kan vælges hvilke felter der skal have en default værdi, og hvilke felter der skal gentage forrige indtastning.

 

 

Skal vi tale sammen?

Du er velkommen til at ringe til GIS4Mobile på 40 10 10 91 - eller skriv på mail@gis4mobile.com - eller benyt kontaktformularen.