Skip to the content

Om LedningsInfo fra GIS4Mobile

LedningsInfo - LER på mobilen.

Er du entreprenør? GIS4Mobile udvikler brugervenlige løsninger til forespørgsler og visning af ledningsoplysninger via LER systemet.

Hele flowet fra graveforespørgsel til modtagelse og visning af ledningsoplysninger sker via LedningsInfo app.

LER på mobilen 

Som entreprenør kender du sikkert til processen med at udføre graveforespørgsler i LER, og modtage svar på LER-forespøregsler via email - og det besvær der følger med det.

Ledningsinfo-appen hjælper med hele processen via GIS4Mobile's rolle som tjenesteyder i LER.

Det betyder at hele processen bliver forenklet

 • Enklere proces med graveforespørgsel.
 • Automatisk modtagelse og distribution af svar fra ledningsejere
 • Samlet overblik over ledninger i en app.
 • System side med status, lister, overblik mm.

Kontakt os for at prøve

Hvis du vil prøve LedningsInfo funktionerne skal du lige kontakte os først. Det er fordi:

 • Du kan godt bruge app'en, men hvis du vil se dine egne data skal du have adgang til at lægge data ind.
 • Hvis du vil indtegne en graveforespørgsel via app'en er der særlige krav, se herunder.

 

Ledningsforespørgsler

Du kan selvfølgelig lave en graveforespørgsel via LER.DK siden, som du plejer. Men du kan også indtegne den via LedningsInfo app'en.

Med LedningsInfo app'en er det muligt at indtegne en graveforespørgsel, og indsende den til LER-systemet.

Står du i marken er det let at indtegne graveområdet ved hjælp af app'en. Du kan f.eks. blot tegne en linie, og angive en gravebredde. Eller du kan gå hen over arealet og lade GPS'en registrere en polygon.

Du skal derefter indtaste/vælge oplysninger om graveperiode, formål og metode, samt indtaste din bemærkning.

Forespørgslen sendes nu automatisk til LER, hvor den registreres og behandles ligesom alle andre graveforespørgsler.

Først kommer der en kvittering fra LedningsInfo, derefter kommer kvitteringen fra LER, og så får du svar fra ledningsejerne. Med kvitteringen kommer en liste med relevante ledningsejere, som systemet senere benytter til at checke om du har modtaget svar fra alle.

OBS - dette forudsætter at du har tilknyttet os som tjenesteyder i LER.

Modtag svar - videresend mails.

Fra ledningsejere som er tilkoblet LER 2 modtager du en besked via LER om at ledningspakken er klar. LedningsInfo systemet henter pakken, pakker den ud, og importerer data.

Når du ellers modtager svar fra ledningsejerne kommer det via mail. Disse mails skal du videresende til lersvar@gis4mobile.com.

Først modtager du en kvittering fra LER - LedningsInfo systemet henter herfra blandt andet listen med ledningsejere.

LedningsInfo systemet vil desuden downloade, udpakke og fortolke alle filer og data, og derefter er ledningsoplysningerne tilgængelige for brugerne i marken.

Hvis systemet ikke genkender en ledningsejer skal du ind og fortælle forsyningsart og selskab. Her får du hjælp via listen med alle relevante ledningsejere på det pågældende ler-nummer. Det skal du kun gøre første gang du får noget fra den ledningsejer - fremover husker systemet dit valg.

OBS - denne funktion forudsætter at du har tilknyttet os som tjenesteyder i LER.

Upload data

Data kan også uploades til systemet via ler2.gis4mobile.com. Det kan være relevant hvis:

 • Hvis du ønsker at modificere/filtrere ledningsoplysninger inden de lægges i systemet.
 • Hvis du ikke videresender mails til os - f.eks i demo-perioden.
 • Hvis du har dokumenter som f.eks gravetilladelser der skal være tilgængelige.
 • Hvis du har et projekt som brugerne i marken skal se i app'en.

Klik her for at gå til ler2.gis4mobile.com som bruges til upload af data.

Se data på mobilen.

På mobilen hentes app'en LedningsInfo. I denne app skal du registrere dig med mailadresse navn og nummer. Systemet sender en mail til dig, som du skal bekræfte før du kan komme videre. OBS - check at du har skrevet korrekt mailadresse hvis du ikke modtager start-mailen.

For betalende brugere vil mailadressen blive benyttet til at afkode hvilket firma du tilhører, så du får vist de korrekte data. 

I app'en vises ledninger med farve iht LER specifikationen. Baggrundskortet er et luftfotokort suppleret med matrikelskel.

 

På kortet vises der en rød prik - klik på denne røde prik for at se dokumenter til sagen.

Hvis du klikker på en ledning i kortet vises de tilhørende data - her vil også være link til dokumenter på sagen.

Øvrige highlights

 • Når arbejdet er udført kan det udførte dokumenteres via app'en. 
 • Du kan måle afstande og arealer via app'en.
 • Du kan tilknytte billeder og oplysninger til alle data.
 • Du kan vælge mellem forskellige baggrundskort. 
 • Din graveforespørgsel kan vises på kortet - det er valgfrit.

 

 

Eksempler på skærmbilleder fra mobil:

 

Som det fremgår kan der være mange ledningsoplysninger i et enkelt område. Men når der zoomes ind i kortet bliver billedet mere overskueligt.

Kontakt GIS4Mobile for at komme igang med at bruge LedningsInfo - eller for en demo, hvor du kan teste det med dine egne data.

Kontakt os.

 

Pressemeddelelse - artikel.

GIS4Mobile har i september 2020 udsendt en pressemeddelelse vedr. LedningsInfo. Klik her for at se artiklen.

Vejledning

LedningsInfo er baseret på at du skal lave en søgning i LER, og når du så modtager svar skal du lægge de data ind i LedningsInfo systemet.

Der er således 3 trin:

 

Trin 1 Trin 2 Trin 3
Graveforespørgsel. Send svar til gis4mobile Se ledninger på mobilen

Indtegn en graveforespørgsel i app'en, eller udfør en forespørgsel via LER-systemet.
Husk at vælge digital leverance.

 

Når der modtages svar fra ledningsejerne som mail videresendes disse mails til lersvar@gis4mobile.com.

Der er også mulighed for at uploade data via ler2.gis4mobile.com.

Der kan også uploades dokumenter som gravetilladelser, og pdf-filer fra ledningsejere.

Brugerne i marken kan se data via app’en.

Dokumenter som gravetilladelser og pdf-planer ses via et link til dokumenter.

Når arbejdet er udført kan der indtegnes en registrering med bemærkninger og fotos.

 

Links

Adgangen til upload siden er her: https://ler2.gis4mobile.com

Før du kan lægge data ind skal du oprette dig som bruger, og du skal have tildelt et admin-login fra GIS4Mobile.

For brugere af LedningsInfo har vi skrevet et par vejledninger:

Husk at kontakte GIS4Mobile så du kan komme i gang med at bruge løsningen professionelt.

Videresende mails

De svar du får fra ledningsejerne kan umiddelbart videresendes til en mailadresse hos GIS4Mobile (oplyses ved tilmelding). Så vil en robot automatisk behandle mailens vedhæftede filer.

Første gang systemet modtager en mail fra en ny ledningsejer er det nødvendigt at matche afsenderen med et selskab og forsyningstype.

Gratis demo

Det er muligt at prøve løsningen i 'demo' mode.

I demo vil du få mulighed for at lægge data ind i løsningen, og se det på app'en. Dvs. funktionen med at lave en graveansøgning i 'live' data er ikke med i demo. Og funktionen med at videresende mails til os er heller ikke normalt med i demo. Dette er fordi de funktioner forudsætter at vi er tilknyttet som tjenesteyder i LER.

 

Priser

Priserne er i kroner, excl moms.

Prisskemaet er vejledende. Har I modtaget et skriftligt tilbud vil det være tilbuddet der gælder.

 

LedningsInfo prisliste

Startpris

Opstart omfatter følgende:

 • Aftale / kontrakt
 • Opret personlig database med admin login og adgangskode.
 • Opret konfiguration til LedningsInfo app.
 • Eventuelle tilrettelser.
 • Generel adgang til at bruge systemet.
 • Etablering af tjenesteyder i LER.
 • Introduktion til systemet.

 

Kampagnepris 4000

Årlig pris

Den årlige pris er baseret på en basispris, og derudover en pris pr bruger. For virksomheder med færre LER-søgninger kan gives rabat.

Kontakt os for at indhente pris.

Lille firma pakke

Hvis I ikke er 5 brugere og I ikke laver mange forespørgsler kan standardprisen forekomme høj. Kontakt os for at aftale en special pris.

Kontakt os

Gem alt (gemmer alle PDF'er - årlig pris)

Gem alt er en tilkøbspakke hvor LedningsInfo automatikken lagrer alle PDF-dokumenter som leveres fra ledningsejerne.

Hermed vil PDF-dokumenterne være tilgængelige via app'en,

Årligt 2500

Graveforespøgsler gennem app

Graveforespørgsler kan indtegnes i app'en. Den løbende drift er inkluderet i det der betales for, men aktivering af funktionen har en pris.

Aktivering 500

Skal vi tale sammen?

Du er velkommen til at ringe til GIS4Mobile på 40 10 10 91 - eller skriv på mail@gis4mobile.com - eller benyt kontaktformularen.