Skip to the content

Om LedningsInfo fra GIS4Mobile

LedningsInfo - Se LER besvarelser på mobilen.

Er du entreprenør? GIS4Mobile udvikler brugervenlige løsninger til ledningsforespørgsler og ledningsoplysninger.

Se ledningsoplysninger på mobilen

Som entreprenør kender du sikkert til at modtage svar på LER-forespøregsler via email - og de problemer der følger med.

Ledningsinfo-appen indsamler alle relevante ledningsinformationer fra dine graveforespørgsler, og viser dem på et kort, med specifikke farvekoder efter LER2-standarden. Baggrundskortet er danske luftfotokort suppleret med matrikelskel, der tilgås på stedet via GPS med en tablet eller telefon.

Sammen med ledningsdata ligger oplysninger om ledningerne, forsyningsart, materiale, nedlægningsdybde mv, samt kontaktoplysninger til selskabet.

Og brugeren kan selv tilføje yderligere kommentarer på kortene, som opdateres direkte i egne databaser.

Med LedningsInfo skal du blot videresende LER-besvarelsen til GIS4Mobiles LedningsInfo system. Du får en mailadresse som mails skal sendes til. Første gang en ny ledningsejer sender ledningsoplysninger skal du fortælle systemet hvilket selskab der er leverandør og forsyningstypen.

Så vil du og dine kolleger straks kunne se alle ledningers beliggenhed på jeres mobile enheder.

Og det virker både med LER2 besvarelser, og med de nuværende LER besvarelser, som hermed kombineres i 1 samlet vindue.

På kortet ses desuden matrikelskel, som en hjælp ved gravearbejdet.

Det betyder at du ikke skal distribuere ledningsoplysninger længere. De er tilgængelige med det samme via iPad eller tablet.

På kortet er det let at orientere sig mht ledningers beliggenhed. Din egen position vises med en GPS-markør.

I LedningsINFO systemet opbygger du en liste med samtlige ledningsejeres kontaktoplysninger. Så den dag du har brug for at kontakte et selskab er navne og telefonnumre lige ved hånden.

 

Ledningsforespørgsler

Med LedningsInfo app'en er det muligt at indsende en forespørgsel til LER-systemet.

Står du i marken er det let at indtegne graveområdet ved hjælp af app'en. Du kan f.eks. blot tegne en linieføring, og angive en gravebredde.

Forespørgslen sendes til LER og i løbet af få minutter får du svar fra ledningsejerne og fra LER. 

GIS4Mobile systemet indlæser svarene, og derefter er alle ledningsoplysninger til rådighed for brugerne i marken (se ovenfor).

 

Eksempler på skærmbilleder fra mobil:

 

Som det fremgår kan der være mange ledningsoplysninger i et enkelt område. Men når der zoomes ind i kortet bliver billedet mere overskueligt.

Kontakt GIS4Mobile for at komme igang med at bruge LedningsInfo - eller for en demo, hvor du kan teste det med dine egne data.

Kontakt os.

 

Pressemeddelelse - artikel.

GIS4Mobile har i september 2020 udsendt en pressemeddelelse vedr. LedningsInfo. Klik her for at se artiklen.

Vejledning

LedningsInfo er baseret på at du skal lave en søgning i LER, og når du så modtager svar skal du lægge de data ind i LedningsInfo systemet.

Der er således 3 trin:

Trin 1 Trin 2 Trin 3
Forespørg i LER Upload til LedningsInfo eller videresend mails Se ledninger på mobilen

Hent data via en forespørgsel i LER.
Husk at vælge digital leverance.

Du kan også lave en forespørgsel via app'en, ved at registrere et graveområde i det lag der hedder 'Anmodning'. (Dette kræver tilmelding).

Når der modtages svar fra ledningsejerne uploades data til ledningsinfo systemet, via
ler2.gis4mobile.com
Der kan også uploades dokumenter som gravetilladelser, og pdf-filer fra ledningsejere.

Det er også muligt at videresende mails til ledningsinfo systemet. Så vil datafiler automatisk blive indlæst. (Dette kræver tilmelding)

Brugerne i marken kan se data via app’en.

Dokumenter som gravetilladelser og pdf-planer ses via et link til dokumenter.

Når arbejdet er udført kan der indtegnes en registrering med bemærkninger og fotos.

 

Upload data

Adgangen til upload siden er her: https://ler2.gis4mobile.com

Før du kan lægge data ind skal du oprette dig som bruger, og du skal have tildelt et admin-login fra GIS4Mobile.

For brugere af LedningsInfo har vi skrevet et par vejledninger:

Husk at kontakte GIS4Mobile så du kan få udleveret et admin-login.

Videresende mails

De svar du får fra ledningsejerne kan umiddelbart videresendes til en mailadresse hos GIS4Mobile (oplyses ved tilmelding). Så vil en robot automatisk behandle mailens vedhæftede filer.

Første gang systemet modtager en mail fra en ny ledningsejer er det nødvendigt at matche afsenderen med et selskab og forsyningstype.

 

 

 

 

Skal vi tale sammen?

Du er velkommen til at ringe til GIS4Mobile på 40 10 10 91 - eller skriv på mail@gis4mobile.com - eller benyt kontaktformularen.