Skip to the content

Læs om hvordan GIS4Mobile benyttes

 

Andre cases

Der er en lang række opgaver hvor GIS4Mobile er det ideelle værktøj til kontrol, registrering og tilsyn:

 • Affaldsspande
 • Vejbrønde
 • Boringer
 • Vejskilte
 • Projekter - alle typer af registrering.
 • Vandløb
 • Stier og veje
 • Afmærkning og skiltning
 • Vejlys, skabe og tændkredse
 • Antenneskabe mv.
 • Fodgængerfelt
 • Nedløbsriste
 • Stoppesteder / bus, letbane etc.
 • Vandledninger
 • Vandmålere
 • Broer
 • Grøn pleje (udstyr, arealer mv).
 • Kunst mv
 • Rørunderføringer
 • Bjørneklo - invasive arter
 • Toiletter
 • Drænledninger
 • Træer, risikotræer, træfældning
 • Forurenet jord, deponi
 • Brandhaner
 • Byinventar

 

Prøv GIS4Mobile med disse opgaver

 

Det er muligt at prøve GIS4Mobile med netop disse 3 opgaver. I app'en skal du benytte dette login:

Klik på menu-knapen og vælg Indstillinger (settings), og indtast login: g4m/dk og adgangskode: dk.

I denne opsætning er der eksempler på træregistrering, gadelys og trafiksikkerhed.

Du vil blive bedt indtaste din email adresse når du starter med dette login, og emailadressen skal verificeres ved at du modtager en email med et link du skal klikke på.

Du kan se mere om vores politik for persondata under privacy linket.

 

 

Skal vi tale sammen?

Du er velkommen til at ringe til GIS4Mobile på 40 10 10 91 - eller skriv på mail@gis4mobile.com - eller benyt kontaktformularen.