Skip to the content

Vi lagrer indsamlede data på GIS4Mobile Cloud Service

GIS4Mobile Cloud Service'n er en sikret webserver with tilhørende databaser, som hostes i et sikkert og pålideligt miljø. Vi kalder den også GEODROPBOX.

GIS4Mobile er baseret på at alle anvender den samme app til at arbejde med georelaterede data. Via configurationer som vi kalder brugerprofiler, får hver bruger sin egen funktionalitet mv.

GIS4Mobile Cloud Servicen står for:

Data lagring - kort og registreringer.
- Data som indsamles af de mobile brugere, og data som udstilles for mobile brugere, lagres i databaser på GIS4Mobile Cloud Service.
Brugerprofiler.
- Opsætning og lagring af brugerprofiler, incl. adgang til kort og data.
Sikkerhed og overvågning.
- Der kører jobs som sikrer backup, sikrer logning af aktivitet og fejl, og overvåger driften.
Maps.gis4mobile.com
- Dette er den webside hvor indsamlede data kan ses på et kort, og downloades i forskellige formater..

Data lagring

Data lagres i databaser med 2 tidsstemplinger: når objektet første gang registreres, og seneste ændring til objektet. Tidsstemplet tilføjes når registreringen gemmes i databasen. I databaserne gemmes fuld historik over ændringer, således at det er muligt at gå tilbage og inspicere en tidligere tilstand. GIS4Mobile kan hjælpe med adgang til historik data, ligesom det er muligt at fortryde sletninger og opdateringer.

Sikkerhed og overvågning

På GIS4Mobile Cloud servicen er data sikret med det højeste niveau af datasikkerhed.

Derudover tages der backup af data dagligt.

GIS4Mobile medarbejdere overvåger løbende systemets drift. Hvis der skulle opstå problemer med data der registreres kontaktes brugeren hvis der er behov for det.

Brugerprofiler

Overblik

Brugerprofiler styrer hvordan brugerne ser, og arbejder med, kort og data.

Du opretter brugerfiler ved hjælp af my.gis4mobile.com til design af formularer til dataindsamling. 

Når du går igang med my.gis4mobile.com skal du oprette en bruger via mail-adresse. Og firmakunder kan derefter tilknytte deres admin login, så de kan vedligeholde alle brugerprofiler ved hjælp af my.gis4mobile.com Her kan du læse en kort vejledning til my.gis4mobile

Brugerprofilen styrer:

  • Hvilke kort brugeren ser som baggrundskort.
  • Hvilke data brugeren kan arbejde med og hvordan.
  • Hvilke øvrige funktioner brugeren skal have adgang til.

En organisation har typisk en række brugerprofiler, en til hver opgave.

Flere detaljer

Muligheder for at bestemme brugerens adgang til data

Brugerens adgang til data kan begrænses på flere måder.

  • Data kan være skrivebeskyttet, så oplysninger kan ses, men ikke ændres.
  • Visse felter i attributterne kan skjules for brugerne.
  • Brugerne kan begrænses så de kun kan rette og registrere i nærheden af GPS-positionen.
  • Brugerne kan også hindres i at flytte registreringer, således kan der kun rettes attributter og billeder.

Metoder til registrering

Formularen som brugerne ser når data registreres konfigureres ved hjælp af Config.gis4mobile.com.

Der er flere måder at lade brugeren registrere så akkurate data som muligt.

Hvordan brugeren ser data

Brugeren ser data som punkter, linier eller flader, ovenpå baggrundskortet.

Data vises med farver og muligvis også labels.

Farver og labels kan kontrolleres af attributterne, således at et objekt skifter farve når dets data ændres.

Dette benyttes ofte til at vise objekter (træer, brønde brandhaner) med rødt indtil et periodisk tilsyn er udført.

 

Skal vi tale sammen?

Du er velkommen til at ringe til GIS4Mobile på 40 10 10 91 - eller skriv på mail@gis4mobile.com - eller benyt kontaktformularen.