Skip to the content

LedningsInfo - LER på mobilen.

Er du entreprenør? GIS4Mobile udvikler brugervenlige løsninger til forespørgsler og visning af ledningsoplysninger via LER systemet.

Er du ledningsejer - se vore tilbud til ledningsejere

GIS4Mobile vil gerne fremme brugen af LER-oplysninger på en effektiv måde. For at sætte ledningsejerene i stand til at levere så gode som muligt data har vi et favorabelt tilbud til ledningsejerene. KLIK HER FOR TILBUD.

 

LER på mobilen 

Som entreprenør kender du sikkert til processen med at udføre graveforespørgsler i LER, og modtage svar på LER-forespøregsler via email - og det besvær der følger med det.

Ledningsinfo-systemet hjælper med hele processen via GIS4Mobile's rolle som tjenesteyder i LER.

Det betyder at hele processen bliver forenklet

 • Enklere proces med graveforespørgsel.
 • Automatisk modtagelse og distribution af ledningsoplysninger
 • Samlet overblik over ledninger i en app.
 • System side med status, lister, overblik mm.
 • Farverne viser forsyningsart. Når du klikker på ledningen vises ledningsejeren.
 • På en prik midt i området vises LER-nummeret. Og øverst i vinduet kan du vælge et LER-nummer, og zoome ind på dette.

Status vindue

Løsningen omfatter en status-side hvor det altid kan ses data om hvert LER-nummer.

 • Hvilke ledningsejere skulle levere oplysninger?
 • Har de leveret?
 • Har de ledninger?
 • Vises ledningerne på kortet?
 • Links til PDF-filer fra ledningsejeren.

Med statusvinduet er der altid overblik over sagen for folkene i marken.

Status-vinduet vises når der klikkes på I knappen (øverst i kort-vinduet), eller via klik på linket 'Dokumenter' som findes på alle vises data på kortet.

I statusvinduet her til venstre ses hvem der ikke har leveret - der står 'Mangler'. 

Evida Nord A/S har leveret data - der står 'gas (105) på kortet'. Og der er også et link til et PDF-dokument fra Evida.

GLOBALCONNECT har oplyst at de ingen ledninger har.

 

 

 

Kontakt os for at prøve

Hvis du vil prøve LedningsInfo funktionerne skal du lige kontakte os først. Det er fordi:

 • Du kan godt bruge app'en som er gratis at hente, men hvis du vil se dine egne data skal du have adgang til at lægge data ind.
 • Systemet forudsætter at du tilknytter os som tjenesteyder i LER.
 • Hvis du vil indtegne en graveforespørgsel via app'en er der særlige krav, se herunder.

Skriv til GIS4Mobile.

 

Ledningsforespørgsler

Du kan selvfølgelig lave en graveforespørgsel via LER.DK siden, som du plejer. Men du kan også indtegne den via LedningsInfo app'en.

Med LedningsInfo app'en er det muligt at indtegne en graveforespørgsel, og indsende den til LER-systemet.

Står du i marken er det let at indtegne graveområdet ved hjælp af app'en. Du kan f.eks. blot tegne en linie, og angive en gravebredde. Eller du kan gå hen over arealet og lade GPS'en registrere en polygon.

Du skal derefter indtaste/vælge oplysninger om graveperiode, formål og metode, samt indtaste din bemærkning.

Forespørgslen sendes nu automatisk til LER, hvor den registreres og behandles ligesom alle andre graveforespørgsler.

Først kommer der en kvittering fra LedningsInfo, derefter kommer kvitteringen fra LER, og så får du svar fra ledningsejerne. Med kvitteringen kommer en liste med relevante ledningsejere, som systemet senere benytter til at checke om du har modtaget svar fra alle.

OBS - dette forudsætter at du har tilknyttet os som tjenesteyder i LER.

Modtag svar - videresend mails.

Når du modtager svar fra ledningsejerne kommer det via mail. Disse mails skal du blot videresende til lersvar@gis4mobile.com.

Fra ledningsejere som er tilkoblet LER 2 modtager du en besked via LER om at ledningspakken er klar. LedningsInfo systemet henter pakken, pakker den ud, og importerer data.

Når du modtager kvittering fra LER skal den også bare sendes til lersvar@gis4mobile.com. LedningsInfo systemet henter herfra listen med ledningsejere.

LedningsInfo systemet vil downloade, udpakke og fortolke alle filer og data, og derefter er ledningsoplysningerne tilgængelige for brugerne i marken.

Hvis systemet ikke genkender en ledningsejer skal du ind og fortælle forsyningsart og selskab. Her får du hjælp via listen med alle relevante ledningsejere på det pågældende ler-nummer. Det skal du kun gøre første gang du får noget fra den ledningsejer - fremover husker systemet dit valg.

 

Upload data

Data kan også uploades til systemet via ler2.gis4mobile.com. Det kan være relevant hvis du modtager ledningsoplysninger på anden vis end via email, eller du ønsker at redigere ledningsoplysninger før de lægges i systemet. Eller evt hvis du har egne data (projektet) som brugerne også skal se.

 

Se data på mobilen.

 

 • Hvis du ønsker at modificere ledningsoplysninger inden de lægges i systemet.
 • Hvis du har dokumenter som f.eks gravetilladelser der skal være tilgængelige.
 • Hvis du har et projekt som brugerne i marken skal se i app'en.

Klik her for at gå til ler2.gis4mobile.com som bruges til administration af data i LedningsInfo app'en.

På mobilen hentes app'en LedningsInfo. I denne app skal du registrere dig med mailadresse navn og nummer. Systemet sender en mail til dig, som du skal bekræfte før du kan komme videre. OBS - hvis du ikke modtager denne start-mail, så check at du har skrevet korrekt mailadresse.

For betalende brugere vil mailadressen blive benyttet til at afkode hvilket firma du tilhører, så du får vist de korrekte data. 

I app'en vises ledninger med farve iht LER specifikationen. Baggrundskortet er et luftfotokort suppleret med matrikelskel.

 

På kortet vises der en rød prik - klik på denne røde prik for at se dokumenter til sagen.

Hvis du klikker på en ledning i kortet vises de tilhørende data - her vil også være link til dokumenter på sagen.

Øvrige highlights

 • Når arbejdet er udført kan det udførte dokumenteres via app'en. 
 • Du kan måle afstande og arealer via app'en.
 • Du kan tilknytte billeder og oplysninger til alle data.
 • Du kan vælge mellem forskellige baggrundskort. 
 • Din graveforespørgsel kan vises på kortet - det er valgfrit.

Kontakt os for at høre mere om hvordan funktionerne benyttes.

 

Eksempler på skærmbilleder fra mobil:

 

Som det fremgår kan der være mange ledningsoplysninger i et enkelt område. Men når der zoomes ind i kortet bliver billedet mere overskueligt.

Kontakt GIS4Mobile for at komme igang med at bruge LedningsInfo - eller for en demo, hvor du kan teste det med dine egne data.

Kontakt os.

 

Pressemeddelelse - artikel.

GIS4Mobile har i september 2020 udsendt en pressemeddelelse vedr. LedningsInfo. Klik her for at se artiklen.

Vejledning

LedningsInfo er baseret på at du skal lave en søgning i LER, og når du så modtager svar skal du lægge de data ind i LedningsInfo systemet.

Der er således 3 trin:

 

Trin 1 Trin 2 Trin 3
Graveforespørgsel. Send svar til gis4mobile Se ledninger på mobilen

Indtegn en graveforespørgsel i app'en, eller udfør en forespørgsel via LER-systemet.
Husk at vælge digital leverance.

 

Når der modtages svar fra ledningsejerne som mail videresendes disse mails til lersvar@gis4mobile.com.

Der er også mulighed for at uploade data via ler2.gis4mobile.com.

Der kan også uploades dokumenter som gravetilladelser, og pdf-filer fra ledningsejere.

Brugerne i marken kan se data via app’en.

Dokumenter som gravetilladelser og pdf-planer ses via et link til dokumenter.

Når arbejdet er udført kan der indtegnes en registrering med bemærkninger og fotos.

 

Links til vejledninger

Adgangen til ledningsinfo admin siden er her: https://ler2.gis4mobile.com

Før du kan lægge data ind skal du oprette dig som bruger, og du skal have tildelt et admin-login fra GIS4Mobile.

For brugere af LedningsInfo har vi skrevet et par vejledninger:

Husk at kontakte GIS4Mobile så du kan komme i gang med at bruge løsningen professionelt.

Videresende mails

De svar du får fra ledningsejerne kan umiddelbart videresendes til lersvar@gis4mobile.com. Så vil en robot automatisk behandle mailens vedhæftede filer.

Første gang systemet modtager en mail fra en ny ledningsejer er det nødvendigt at du matcher afsenderen med et selskabsnavn og forsyningstype.

Gratis demo

Det er muligt at prøve løsningen i 'demo' mode.

I demo vil du få mulighed for at lægge data ind i løsningen, og se det på app'en. Data der lægges i demo kan andre brugere se og ændre (slette).

 

Priser

Kontakt os for pris/tilbud. Kontakt GIS4Mobile.

 

 

GIS4Mobile

Solmarksvej 20
DK8240 Risskov

T: +45 40 10 10 91
Email. mail@gis4mobile.com

Skal vi tale sammen?

Du er velkommen til at ringe til GIS4Mobile på 40 10 10 91 - eller skriv på mail@gis4mobile.com - eller benyt kontaktformularen.